Etiketleme Ürünleri

ETİKETLEME ÜRÜNLERİ

Etiketler üzerinde bulunduğu ürün ile ilgili birçok bilgi barındırmaktadır. Bu bilgiler genellikle ürünün ismi, fiyatı, âdeti, ağırlığı, ebatları ve son kullanma tarihinden oluşmaktadır. Etiketlerin üzerinde yer alan bilgiler alışveriş gibi faaliyetler sırasında satıcının iş yükünü hafifletirken alıcının da işini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca etiketleme yöntemi sayesinde ürünlerle ilgili yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçilmekte ve işler çok daha düzenli bir şekilde yürütülür hale gelmektedir. Bu nedenle etiketleme ürünleri işletmeciler ve daha birçok kişi için önemli bir yere sahiptir. Etiketleme işleminde kullanılan en temel ürünler etiket makinesi, etiket makinesi şeridi, lazer etiket ve mürekkepten oluşmaktadır.

 

ETİKET MAKİNELERİ TÜRLERİ

Etiketleme işlemi sırasında kullanılacak etiket makinesi, yapılacak işlemin çokluğuna ya da türüne göre değişiklik göstermektedir. Az sayıda ürün için etiketleme yapılacağı zaman el makinesi olarak tabir edilen küçük ve daha basit yapıdaki aletler yeterli olmaktadır. Fakat çok sayıda ürünün seri bir şekilde etiketlemesi yapılmak isteniyorsa bu durumda daha kapsamlı makinelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

ETİKET MAKİNESİ ŞERİDİ

Etiket makinesi şeridi kurdele gibi uzun olup elektrik bandı gibi bir halkaya sarılmış vaziyette bulunmaktadır. Bu şerit renkli olabileceği gibi şeffaf görünümde de olabilmektedir. Çalışma prensibi ise şerit halkası ile mürekkebin makinenin ilgili alanlarına yerleştirilmesi ve düğmeye basılması şeklindedir. Böylece makinede bulunan mürekkep şerit üzerindeki parçaya gerekli bilgiyi yazıp basmaktadır.

Etiketleme Ürünleri