KALEMKUTUSU İKBAL KİTABEVİ KURULUŞUDUR

İkbal Kitabevi; Köprübaşı'nda yapılan dükkânlardan birinde Hüseyin Kitapçı tarafından İkbal Kütüphanesi olarak ilan edilmesi ile 1900 yılında kurulur. İtalyan bandıralı bir geminin çarpması sonucu köprüde yıkılan dükkânlardan biri olan ikbal, hemen Babıâli Caddesi'ne taşınır. Ahmed Rasim'in dört ciltlik Haritalı ve Resimli Osmanlı Tarihi'ni basan İkbal Kütüphanesi bu eserle büyük şöhret kazanmıştır. 1943 Ağustosunda Hüseyin Kitapçı aniden ölmüştür. Daha sonra kızı Nezahat Kitapçı ve kardeşleri tarafından idare edilen İkbal daha sonraki senelerde Osman Kartal’a devredilir ve Büyük Postahane caddesindeki yerine oradan da bugünkü adresi olan Ankara Caddesi no.157'ye taşınır. Bu adreste ki işyeri istimlâk edilmek suretiyle taşındığı ölçülerden daha küçük ölçülere gelmesinden dolayı yayıncılığı ve kitapçılığı bırakmak zorunda kalır ve kalem, aksesuar ürün grubuna yönelir. Osman Kartal'ın vefatından sonra kardeşi İhya Kartal'a daha sonra Cumhur Kartal'a devir olur.